Velkommen til Oppvekstportalen i Sola kommune!


Ny søknad / Søknad om overflytting
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass eller SFO i menyen over. Det samme søknadsskjema benyttes ved søknad om overflytting til annen barnehage. Gjør deg kjent med nåværende barnehages vedtekter vedrørende oppsigelse.
Personer folkeregistrert i Sola kommune MÅ logge inn for å sende inn søknad. Dersom dere får opp feilmelding ved innlogging er det mulig å gå direkte til søknadsskjema via fanen over. Dersom dere er folkeregistrert i annen kommunen, skal dere ikke logge inn men gå direkte til søknadsskjema.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget. Merk at absolutt alle endringer av søknad gir ny søknadsdato.

Tilbud om plass
Tilbud om plass vil bli sendt via SvarUt. For å svare på tilbud om plass, må du logge inn med ID-porten. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, vil tilbudet om plass bortfalle og søknaden slettes. Det er ikke mulig å svare på tilbud om plass etter at svarfristen er gått ut.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.
Gå til "Mine plasseringer", og registrer endringen der.

Skoleregistrering 1. klasse
I løpet av høsten vil registrering av nye førsteklassinger for neste skoleår foregå her. Foresatte til barn som skal begynne på skolen neste skoleår vil få informasjon om dette tilsendt via sin digitale postkasse. Dersom du ikke har digital postkasse vil du få brevet tilsendt pr. post. Når informasjonen er mottatt logger du inn HER for å svare på tildelt skoleplass.